Քաղաքի կենտրոնն ու սովետական ժառանգությունը


Այն բանից հետո, երբ Դիլիջանը 1958 թ. ստացավ հանրապետական ենթակայության քաղաք-բուժավայրի կարգավիճակ, սկսվեց Դիլիջանի քաղաքային միջավայրի ակտիվ կառուցումն ու բարեկարգումը: Բացի հանգստյան գոտուց, որի գլխավոր զարդարանքը դարձավ արհեստական լիճը, ի հայտ եկավ նաև վարչական նոր կենտրոն: Վարչական շենքերը կառուցված էին մոդեռնիզմի ոճով, որն այդ ժամանակահատվածում գտնվում էր իր հայտնիության գագաթնակետում (ի դեպ, այդ ժամանակահատվածի հայ ճարտարապետները տարբերվում էին համարձակ որոշումներով և իրենց ավանդը ներդրեցին ոչ միայն խորհրդային, այլև համաշխարհային ճարտարապետության մեջ): Դա Մշակույթի պալատն է, Հայաստանի ԿԿ քաղաքային խորհրդի շենքը, կապի շենքը, կինոթատրոնը, քաղաքային գրադարանը, ունիվերմագը: Վարչական կենտրոնի վերջին ակկորդը հուշարձանն էր Լենինին։

Ներկայումս, ցավոք, վարչական կենտրոնի շինությունների մեծամասնությունը հեղինակի մտահղացման և անձնական՝ մոդեռնիստական ոճի պահպանմամբ զգուշորեն վերակառուցվելու և մոդեռնիզացիայի կարիք ունի: Որոշ շինություններ, օրինակ կինոթատրոնի շենքը, դադարել են գործել իրենց նախնական նշանակությամբ:

Լրացրեք ձևը